Pracownia rentgenowska

Wykonujemy następujące rodzaje badań rentgenowskich gwarantując minimalne promieniowanie dla pacjenta, dzięki możliwości szerokiego wyboru pola obrazowania:

CBCT (tomografia) żuchwy

CBCT (tomografia) szczęki

CBCT (tomografia) stawów skroniowo-żuchwowych

CBCT (tomografia) zatok

CBCT wycinkowe

Pantomogram

Cefalometria

Wyniki prześwietlenia są dostępne w postaci obrazów zapisanych na nośniku elektronicznym. Oferujemy również wysłanie prześwietlenia elektronicznie do lekarza wypisującego skierowanie.